پس از پرداخت فیش واریزی اقدام نمایید.

ثبت فیش واریزی

مبلغ سفارش را به شماره کارت ذیل واریز نموده و رسید آن را ثبت بفرمایید.
6273-8111-6311-4900 به نام داریوش رمش – بانک انصار

  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 1,000 MB.
  • تصویر رسید پرداخت به صورتی که اطلاعات مندرج واضح باشند.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .