معرفی یوماسیل درگزارش خبرگزاری صدا و سیما

یوماسیل در رسانه ملی

در بازدیدی که گروه خبرنگاری سیمای ملی از کارخانه یوماسیل و آزمایشگاه داشتند نحوه ی تولید و مزایای محلول ضدعفونی کننده نانو یوماسیل ، ضدعفونی کننده ی مبتنی بر نانوسیلور  را توضیح داده اند که توضیحات بیشتر را می توانید در ویدئو مشاهده کنید…