فروشگاه

توضیحات

محصول دانش بنیان اسپری زنجیر چرخ ( اسپری ضد لغزش)

ویژگی ها/ تمایزات:

  • بهبود اصطکاک لاستیک در سطوح خیس، برفی و یخی جاده؛
  • سازگار با محیط زیست؛
  • عدم تخریب لاستیک؛
  • فاقد گازهای تخریب کننده لایه اوزون.

 

نحوه مصرف:

ابتدا سطوح لاستیک های جلو و عقب را از برف تمیز کنید(دستمال معمولی نیز کفایت می کند). محتویات قوطی فلزی را قبل از استفاده بخوبی تکان داده، سپس بر روی عاج های لاستیک اسپری نمایید. سه تا پنج دقیقه صبر کنید تا سطوح لاستیک حالت چسبندگی پیدا کند. اکنون می توانید به حرکت خود ادامه دهید. شایان ذکر است، قبل از لغزش نیز می توانید بر روی سطوح لاستیک ها اسپری نموده و با آرامش رانندگی کنید.

برای نحوه مصرف صحیح محصول به کلیپ مراجعه کنید.

مدت زمان رانندگی:

اثر بخشی فیلم پلیمری تشکیل شده روی لاستیک برای رانندگی در جاده برفی بین 50 تا 80 کیلومتر می باشد. در ضمن، در هنگام رانندگی بر روی آسفالت خشک فیلم تخریب شده و هیچ گونه آسیب زیست محیطی ندارد.

تذکر مهم:

اسپری ضدلغزش بهترین عملکرد را در جاده های مسطح دارد و در سطوح شیب‌دار از عملکرد آن کاسته خواهد شد.در چنین سطوحی برای حرکت ایمن زنجیر چرخ را همراه داشته باشید و از نظر راهنمایی و رانندگی جایگزین زنجیر چرخ نمی باشد.